Töreboda scoutkår

Krusebacken

 

Till dig som läser Töreboda Scoutkårs hemsida.

Här vill vi lämna aktuell information om vad som händer i kåren samt sprida inspiration till dig som inte är scout att ta chansen och se vad det handlar om.

Scouting är en av Sveriges största ungdomsorganisationer. Många frågar sig vad det är och vad vi gör, och det är svårt att förklara det med några få meningar.

Enligt min åsikt lär vi scouterna att vistas i skog och mark, och allt som behövs för att klara sig där. Ju äldre man blir, lär man sig att umgås och respektera andra människor, även på läger utomlands. Det är också viktigt, särskilt för de yngre barnen, att få leka en del.

För att göra detta är scouterna, från första början, indelade i patruller på 5-8 stycken.

Vi lär oss genom att göra det i praktiken, inga teoretiska lektioner! När man är tolv år, är patrullerna så utvecklade att varje enskild scout har sin uppgift att fylla där.

Alla har personligt ansvar för något i patrullen, det är viktigt för självkänslan.

Det som skiljer oss från andra organisationer är att vi är ensamma om att ha en scoutlag.

När man är tolv år, och blir patrullscout får man avlägga löfte att följa den så gott man kan.

Miniorerna har förenklad variant: En miniorscout är ärlig, hjälpsam och försöker göra sitt bästa. Det är en bra sammanfattning av scoutlagen.

När någon invigs till ledare får denne återigen avlägga löfte att följa scoutlagen.

En stark känsla av gemenskap skapas framför allt i patrullerna men även i hela scoutkåren. Scoutrörelsens grundare, lord Robert Baden-Powell, sa från början att är det inte roligt så är det inte scouting!

I Töreboda Scoutkår har vi fyra avdelningar, minior ( 8-9 år ), junior ( 10-11 år ), patrullscouter ( 12-14 år ) och seniorlaget Törestickan ( 15-18 år).

Vi samarbetar regelbundet med Moholms Scoutkår.

Sten Karlsson, ordförande Töreboda Scoutkår.

 

Töreboda Scoutkår

Bankgironummer
för inbetalningar avg mm.
BG 5537-0449

Adress till Krusebacken
(obs ej postadress)
Nybyggarevägen 9
545 35 Töreboda
Länk till Eniro.se